fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG

Lidmaatschap opzeggen


Het is altijd jammer wanneer leden hun lidmaatschap opzeggen. Indien je je lidmaatschap beëindigt, horen we dan ook graag wat de achterliggende reden is. Wellicht is er een aanleiding waar wij als bestuur iets mee kunnen doen.

Door midden in het seizoen je lidmaatschap op te zeggen, benadeel je zeer waarschijnlijk de rest van het team. Dat is de reden dat het in principe alleen maar mogelijk is om aan het einde van het seizoen je lidmaatschap op te zeggen. Belangrijk is wel dat het secretariaat vóór 1 mei op de hoogte is gesteld. Dit is belangrijk omdat direct na dit moment richting de KNHB de nieuwe teamaantallen en teamindelingen doorgegeven dienen te worden. De voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt hierdoor gehinderd en de bond kan zelfs boetes heffen indien aanpassingen van teamsamenstelling of zelfs hele teams noodzakelijk zijn. Indien je na 1 mei je lidmaatschap opzegt, zullen de hiermee gepaarde kosten bij je in rekening worden gebracht. De kosten van een te late opzegging bedragen €25,-.

Het wijzigen of opzeggen van je lidmaatschap kan door een email te sturen naar de Ledenadministratie.

Je uitschrijving is pas geldig nadat de secretaris dit heeft bevestigd.It is always sad to hear members wanting to end their memberships. When you want to end your membership, we always like to hear the underlying reason so that we can perhaps do something about it as board of the hockeyclub.

By ending your membership in the middle of a hockey season, you may disadvantage the rest of your team. That is why it is basically only possible to end your membership at the end of a season. Important here is that you inform the secretariat on this before 1 May. We need to know this as soon as possible to be able to create new teams and inform these to the KNHB. Our preparations for the new season may be hindered by this and we really want to prevent the KNHB to fine us for having to adjust certain team organizations too late. In case you end your membership after 1 May, you will be accounted for the costs paired with this. The costs for a late deregistration are €25,-.

Adjustments to your membership or ending your membership can be send by mail to the Ledenadministratie.

Your deregistration is not valid until the secretary has confirmed this.