fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG

Jongste Jeugd


Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom bij VMHC Basko. Je kunt al leren hockeyen vanaf 5 jaar.
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen op zaterdagochtend kennismaken met de (hockey)sport tijdens kabouterhockey.

Kinderen vanaf 6 jaar krijgen de beginselen van het hockey spelenderwijs aangeleerd in de hockeyschool. Na een jaar hockeyschool worden de kinderen ingedeeld in een F team (ongeveer groep 4 van de basisschool). Deze kinderen spelen interne competitie bij Basko, of KNHB competitie tegen andere F teampjes in de regio.

Vanaf de E-jeugd (ongeveer groep 5 en groep 6 van de basisschool) wordt er bij Basko competitie gespeeld bij de KNHB. De eerste jaars E spelen in 6-tallen, de tweede jaars E spelen in 8-tallen.

De kinderen bij de kabouters, hockeyschool, F en de E vallen onder de Jongste Jeugd commissie, bereikbaar via [email protected].

Goed om te beseffen: hockey is een sport die wordt georganiseerd door vrijwilligers. Weet dat als u of uw kind aan deze sport begint, de club ook een beroep op u zal doen op het gebied van coachen, infobalie, trainen, rijden etc. Zonder vrijwilligers is een club nergens. En als iedereen een klein steentje bijdraagt, dan is hockey een fantastische sport waar u en uw kind veel plezier aan zullen beleven.

Let op! De hockeyleeftijd (grens 1 oktober) gaat niet gelijk op met de schoolleeftijd (grens vaak 1 januari). Schrijf je daarom altijd in via de site, zodat het systeem je hockeyleeftijd berekent en wij je in de juiste groep kunnen plaatsen.New youth members are always welcome at V.M.H.C. Basko. You can start playing hockey from the age of 5 years old.
Children from 5 years old are able to get the know the sport on saturday mornings during ‘Kabouterhockey’.

Children from 6 years old get to learn the first and basic techniques of hockey playfully in ‘Hockeyschool’. After a year of ‘Hockeyschool’ the children are classified in F-teams (group 4 of primary school). These teams play an internal competition at Basko or they play in an external competition (KNHB) with other teams in the region.

From the E-teams on (group 5 and 6 in primary school) there is an (external) KNHB competition at Basko. The first years E-teams play with six players as the second years play with 8 players.

Children playing with the ‘Kabouters’, ‘Hockeyschool’ or in a F- or E-team belong to the Jongste Jeugd, reachable by mailing [email protected].

Good to know and realize: hockey is a sport organized by volunteers. When your child starts playing hockey at Basko, the club may make an appeal to you concerning coaching, information desk, training, driving, etc. Without volunteers a club is nowhere! If everyone contributes a little, hockey will be a fantastic sport for your child to play.

Beware! Your age in hockey (boundary of 1 October) is not the same as your age in school (boundary of 1 January in most cases). Always apply by filling in the Digital Registration Form on our website, this way the system will automatically calculate your age in hockey so that we can put you into the right team.